MENANGI PEK FENTY RM 5000​

Tampilkan wajah selebriti anda dengan Fenty Beauty

Ceriakan hari ini dengan rasa yang terbaik semasa anda melangkah ke pentas kehidupan dengan koleksi kecantikan inspirasi RHIANNA.

Mencari warna yang sesuai dengan ‘match stix’ memenangi peluang untuk mereka bentuk pek kecantikan anda sendiri dengan nilai $500 yang sesuai untuk warna kulit anda.

Hanya masukkan butiran anda di bawah. 

Masukkan butiran anda  Penganjur boleh berkongsi maklumat anda dengan pembekal perkhidmatannya dan rakan kongsi promosi lain (bersama-sama, rakan kongsi kami), yang mungkin juga berkongsi maklumat anda dengan pembekal perkhidmatan dan rakan kongsi mereka (bersama-sama, rakan kongsi mereka) yang mungkin berada di luar negara. Anda bersetuju bahawa kami, rakan kongsi dan ahli gabungan kami serta rakan kongsi dan ahli gabungan masing-masing boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:

  memudahkan, menyediakan, membantu dan mengatur penyebaran kempen, pengiklanan, pemasaran, promosi dan aktiviti berkaitan untuk termasuk untuk membantu atau memudahkan penggunaan kempen pemasaran langsung aktiviti analitik data lain berkenaan dengan pelanggan sebenar atau bakal pelanggan.

  • Tujuan pengiklanan, pemasaran dan promosi termasuk pemasaran langsung dan memudahkan pemasaran langsung;

  • Mencipta cerapan, mengarahkan dan menangani kempen, mengesahkan, memodelkan, pemadanan data dan mengagregatkan maklumat dengan maklumat lain yang diperoleh daripada sumber dan pihak lain;

  • Menambahkan maklumat ke pangkalan data untuk tujuan pautan dan pemprofilan untuk tujuan pemasaran dan kempen digital;

  • Pautan data, fail, rekod dan maklumat lain, platform

  • Saluran penghantaran ke data, fail, rekod dan maklumat lain

  • Memudahkan, menyediakan, membantu dan mengatur penempatan kempen, pengiklanan, pemasaran, promosi dan aktiviti yang berkaitan termasuk untuk membantu atau memudahkan penggunaan kempen pemasaran langsung.

  • Menyemak dan menilai data khusus.

  • Bahagikan pelanggan sebenar atau bakal pelanggan ke dalam kumpulan dengan ciri yang serupa

  • Mengenal pasti pengguna baharu merentasi pelbagai saluran pemasaran;;

  • Fahami kemungkinan ciri pelanggan sebenar atau bakal pelanggan;

  • Ramalkan tingkah laku pelanggan;

  • Mencipta dan mengekalkan khalayak tersuai;

  • Mencipta dan mengekalkan khalayak tersuai;

  • Menjalankan pautan data dan pemadanan data dengan data lain yang dipegang oleh rakan kongsi kami, badan korporatnya yang berkaitan atau Pihak Ketiga untuk mengesahkan, mengemas kini atau meningkatkan identiti, butiran hubungan atau maklumat berkaitan pelanggan sebenar atau bakal pelanggan: dan/atau kelakuan, mengesahkan, mengemas kini atau meningkatkan identiti, butiran hubungan atau maklumat berkaitan pelanggan sebenar atau bakal pelanggan; dan/atau menjalankan aktiviti analitik data lain berkenaan dengan pelanggan sebenar atau bakal pelanggan.

  • Gunakan butiran peribadi anda untuk penipuan dan perkhidmatan Pengesahan yang disediakan oleh rakan kongsi kami dan atau rakan kongsi mereka.

  FENTY

  Reka pek kecantikan FENTY anda sendiri

  Penganjur pertandingan ini ialah Data Directs. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan sila e-mel kami di : info@datadirect.com.sg atau tulis kepada kami di Data Directs, 5/77 West Parade, West Ryde NSW 2114.